Klassiske balletklasser for børn

Undervisningen foregår i grupper på 10-12 personer eller individuelt.

Varigheden af en lektion er 45-50 minutter.

Frekvens af klasser – to gange om ugen + IDF ‘Vennekreds’ klasse.

Der gives 20% rabat på det andet barn.

Privat klasse
500- kr.
per visit
  • Ansigt til ansigt træning med
    en lærer
  • Til præstationsforberedelse
Sign up
Engangsbesøg
350- kr.
pr. besøg
  • Enkeltbesøg af gruppeklasse
  • For irregulære besøgende
Sign up
Abonnement
3120- kr.
i 3 måneder
  • Gælder for IDF-medlemmer
  • 24 timers undervisning
  • 12 timers klassisk dansetræning
Sign up

* Betaling refunderes ikke, hvis du er fraværende i lektionen.

* Holddatoer for børnegruppen
om tirsdagen – 06. 13. 20. 27. september; 4. 11. 25. oktober; 01. 08. 15. 22. 29. november 2022

om søndagen – 04. 11. 18. 25. september; 02. 09. 16. 30. oktober; 6. 13. 20. 27. november 2022

* Datoer for Vennekreds-klasser

om lørdagen – 3. 16. 17. 24. september; 01. 08. 15. 29. oktober; 5. 12. 19. 26. november 2022

Der vil ikke være undervisning i uge 42 fra 17. oktober til 23. oktober.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal børn under 14 år ledsages af en voksen.

Betalingsordre

Betaling for klasser på skolen for russisk klassisk ballet Universal Dance:

ved bankoverførsel til en konto i Danske Bank 11637523, reg. nummer 3409

ved MobilePay med Universal Dance-koden 68091

kontanter med fakturering.

Medlemskabsgebyret for Inclusion in Dance Foundation (IDF) betales af:

ved bankoverførsel til en konto i Danske Bank 12215649, reg. nummer: 9570.

Lær mere om Dance Inclusion Foundation (IDF).

Omkostningerne til scenekostumer og dansesko betales separat efter forudgående aftale.

Uddannelsestjenester inden for koreografi er ikke momspligtige i henhold til dansk merværdiafgiftslov §13 stk.3.